Es tracta del nou Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta que vindrà acompanyat d’una inversió de més de 74 milions d’euros en els propers 6 anys a través de l’Agència Catalana de l’Aigua. Una suma que es dedicarà entre d’altres accions, a la millora del sanejament públic, la inclusió d’aigua als estanys per reduïr-ne la salinització, així com a l’impuls de la reutilització de l’aigua i l’economia circular.