El Departament de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha presentat un estudi sobre la sinistralitat dels usuaris de bicicletes a l’entorn de la capital catalana. Es tracta d’un estudi que avalua diversos factors que envolten els accidents en bicicleta al llarg dels últims 10 anys i que impliquen més de 7.800 persones accidentades.