Les desigualtats laborals entre dones i homes augmenta amb l’edat: si en menors de 30 anys aquesta diferència és d’un 3,6%, en majors de 40 augmenta fins l’11,1% i en més de 55 un 13,2%. Així ho recull l’observatori socioeconòmic sobre Dones i Mercat de Treball elaborat pel departament de desenvolupament econòmic de l’Ajuntament del Prat.