diumenge, 11 d'abril de 2021

Política de privacitat

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d'elprat.tv se subjectarà al que estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa d’aplicació. L’accés i utilització dels serveis proporcionats suposa l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat per part dels usuaris, tant a aquesta pàgina web com a qualsevol altre plataforma que propietat de EL PRAT COMUNICACIÓ SL.

Les dades de caràcter personal que es demanin i tractin a través de qualsevol servei relacionat amb elprat.tv tenen com a finalitat la prestació dels serveis proporcionats per elprat.tv, els sol·licitats pels usuaris, gestionar la relació amb l’usuari, atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En aquest sentit, les dades personals facilitades pels usuaris, ja sigui a través de correu electrònic com mitjançant la utilització dels formularis web relacionats amb elprat.tv, seran tractades, tal com estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de caràcter personal, de forma confidencial i per a les finalitats estrictament establertes anteriorment. Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb aquests preceptes.

En compliment del qual disposa el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que se sol·licitin als usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recaptin. En tot cas, els usuaris són responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionin, així com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades, i els possibles perjudicis que d’això es derivessin. Mitjançant el subministrament de les seves dades personals en qualsevol de les instàncies d'elprat.tv, l’usuari autoritza el tractament de les seves dades personals, sent el responsable de tractament d’aquestes dades EL PRAT COMUNICACIÓ SL.

Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d’acord amb què preveu el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers fora dels casos necessaris per gestionar els serveis proporcionats a través d’aquesta pàgina web.

Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició sobre les seves dades personals, dirigint-se per escrit a crespom@elprat.cat, o bé a EL PRAT COMUNICACIÓ SL, amb CIF B62595996 i domicili al carrer Doctor Soler i Torrens, 3. El Prat de Llobregat (08820).

El titular disposa també de la possibilitat d’aconseguir, en un format electrònic organitzat i comunament utilitzat, una còpia de les dades que siguin objecte de tractament, perquè les pugui transmetre a un altre responsable de tractament sense impediments.

Així mateix, l’usuari autoritza que EL PRAT COMUNICACIÓ SL conservi les seves dades personals mentre es mantingui la relació contractual corresponent, així com per a les finalitats estadístiques i/o publicitàries que es derivin de l'us dels serveis associats a elprat.tv, o fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables per a les obligacions legals oportunes.